Posty z tagiem: "phpmailer"

Pobieramy paczkę z klasą phpmailer:  http://sourceforge.net/projects/phpmailer/files/latest/download
Aby zacząć korzystać z klasy umożliwiającą przede wszystkim wysyłanie wiadomości e-mail przez nasz skrypt php, należy załączyć definicję klasy oraz stworzyć nowy obiekt $mail przez który

będziemy wysyłać nasze wiadomości.

require("class.phpmailer.php");
$mail = new PHPMailer();

Przejdźmy teraz do ustawienia podstawowych zmiennych klasy phpmailer :

kod komentarz
$mail->IsSMTP(); dzięki temu ustawiamy protokół komunikacyjny przesyłania poczty elektronicznej
$mail->Host("smtp.wp.pl"); tutaj wpisujemy nasz serwer pocztowy
$mail->From(przyklad@wp.pl); teraz ustawiamy nasz adres pocztowy widoczny w polu nadawca
$mail->AddAddress("adresat@wp.pl"); następnie ustawiamy adresata naszej wiadomości
$mail->AddAttachment("załącznik.pdf","nazwa"); dzięki tej funkcji możemy do naszej wiadomości dodać załącznik, w pierwszym argumencie podajemy ścieżkę do naszego pliku, w drugim(opcjonalnym) wpisujemy nazwę pod jakąma się pojawić w załączniku
$mail->Subject = "Temat wiadomosci"; tutaj wpisujemy temat naszej wiadomości
$mail->Body = "Treść wiadomości"; tutaj wpisujemy treść naszej wiadomości
if(!$mail->Send()) {
echo 'Wiadomość nie została wysłana';
echo 'Błąd podczas wysyłania :'.$mail->ErrorInfo;
} else {
echo 'Wiadomość wysłana poprawnie';
}
ostatnie linijki kodu służą do obsługi błędu podczas próby wysłania wiadomości e-mail
w przypadku prawidłowego zadziałania skryptu otrzymamy komunikat o wysłaniu wiadomości, natomiast w przypadku błędu skrypt zwróci nam informacje co zostało źle zrobione.

Ten krótki fragment kodu pokazuje jak dostosować klasę phpmailer do wysyłania wiadomości e-mail z naszej strony internetowej, dzięki któremu możesz mieć kontakt z odwiedzającymi Twoją witrynę.